| Kotisivu | Ensimmäinen huone | Toinen huone | Kolmas huone | Asetukset |

            Tunne

Tunne

JärkiTahto                                                                                              TahtoJärki

POHDISKELLEN
ASIOIDEN
TAUSTOISTA

-verkkosivut kantaaottavan
ajattelun puolesta

Kulttuuri tarkoitti alunperin maanviljelyä, myöhemmin se on ulottunut käsittämään ihmisen hengenelämän muokkaamisen, sivistämisen.

       Länsimaisen sivistyksen alku on helleenisessä kulttuurissa.

Mistä oikein on kysymys?

1452-1519

Leonardo da Winci.

1724-1804

Immanuel Kant.

1646-1716

G.W. Leibniz.

1770-1831

G.W.F. Hegel.

1596-1650

Réne Descartes.

1818-83

Karl H. Marx.

1548-1600

Giordano Bruno.

1632-1704

John Locke.

*
Tarpeellisia nettiosoitteita.

Hyötyä verkosta!

Sivustojen tarkoitus on herättää huomaamaan, että itsestäänselvinä pidetyt totuudet ja tosiasiat ovat tarkemmin ajateltuina kaikkea muuta kuin selviä. Yhteiskunnallinen päätöksenteko ja inhimillinen toiminta eivät suinkaan perustu niin johdonmukaiseen ajatteluun kuin helposti luulemme.

Käytännön esimerkein paneudutaan kriittisen ajattelun jaloon taitoon. Ja koko ajan muistetaan, että tässä on oikeastaan kyse varsin tavallisesta inhimillisestä kyvystä. Tiede, taide ja arkielämän monenmoiset tilanteet sisältävät koko joukon irrationaalisuuksia sekä ajatusvääristymiä ja -luutumia.

Sivut on tarkoitetut kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kriittisestä ajattelusta. Suurin osa esimerkeistä löytyy arkipäivän tapahtumista ja tilanteista, joissa niissä riittääkin pohtimista. Selkeitä vastauksia on vaikea löytää; puhtaita totuuksia ei olekaan olemassa - vaikka ihminen pyrkisikin kohti omaa totuuttaan.

Ihminen pitää toteta sitä, mikä hänelle näyttäytyy totuutena. Totuus on kuitenkin viime kädessä relativistinen käsite. Mutta ilman totuutta ja siihen pyrkimistä ihminen olisi pulassa: rakkaus, luottamus ja inhimillinen kanssakäyminen edellyttävät aina jonkinlaista käsitystä totuudesta, vaikka se olisi mitenkä vääristynyttä tahansa. Totuus pitää sisällään hyvän ja pahan problematiikan. Nykypäivän ihminen joutuu pohtimaan yhä edelleen hyvän ja pahan alkuperää ja luonnetta.

Sivujen sunnittelun yleisestä filosofiasta

Tänä päivänä, jolloin kiire ja näköalattomuus vaivaavat monia, olisi aika miettiä perusasioita: mitä minä todella haluan elämältäni? Tietoa tulvii informaatiopötköinä eri medioista, mutta sitä on liikaa ja se uuvuttaa. Ei ole ihme, että moni pakenee sellaisiin huvituksiin, jotka tuottavat mahdollisimman paljon mielihyvää, ts. totaalista unohdusta.

Tieto on hyödytöntä, ellei sitä ole omakohtaisesti sisäistetty. Ulkoaopittu tai muu pakotettu tiedonsyöttö ei johda tiedon kokonaisvaltaiseen omaksumiseen. Tiedon oikealainen hallinta johtaa ymmärrykseen, jonka pitäisikin olla kaiken oppimisen ja opettamisen kulmakivi.

Internetistä löytyy kaikenlaista tietoa, paljon hyödytöntäkin. Ongelmaksi muodostuu juuri oikeanlaisen tiedon löytäminen. Paljon erilaisia apuvälineitä on kehitetty, ja niin on hyvä. Ajattelutaitojen ja kriittisen suhtautumistavan kannalta nykyaikainen tiedonvälitys ei ole tuonut lohtua. Eikö tunnukin paradoksaaliselta, että länsimainen ihminen kaiken "krääsänsä" ja hosumisensa keskellä sen kuin vain tyhmistyy.

Hyvän ja merkityksellisen elämän puitteet luodaan ajattelun avulla. Tämänkaltaisen ajattelun ei tarvitse olla mitenkään ihmistä "ylevöittävää" tai se ei vaadi yliopistollista loppututkintoa. Ainoastaan mitä vaaditaan on se, että ihmisellä on valpas ja vastaanottavainen mieli. Kriittiseen ajatteluun kuuluu tietynlainen "herkkyys" ja mielenkiinto ympärillään tapahtuvia asioita kohtaan. Sekä ihmisen että yhteiskunnan sivistyneisyyden määrää mittaa oivalla tavalla se, miten yksilöt ja viranomaiset suhtautuvat keskellään eläviin vähänosaisiin ja osattomiin.

Tässä kiteytyykin verkkosivujen ideologia pähkinänkuoressaan: lisäämällä ihmisen tietämystä ja kehittämällä hänen ajattelunsa laatua on mahdollista rakentaa parempi yhteiskunta ja elämä. Kuulostaa ehkä naiivin utopistiselta, mutta näin se vain on. Tietoa meillä varmasti on riittämiin, mutta ymmärryksemme laita onkin jotain vallan muuta.

On hyvä muistaa!

Portaalin pääsivujen ala- ja yläreunoista löytyvät aina samoina pysyvät linkityspalkit. Palkki koostuu viidestä linkistä, joista kolme "huoneeksi" nimettyä virtuaalitilaa muodostavat sivujen ydinsisällön. Huoneet jakaantuvat edelleen kahteenkymmeneenneljään luentotilaan, ts. uusiin näkymiin. Huoneelliset virtuaalitilat rakentavat kokonaisuuden, joka toivottavasti tarjoaa uuden tavan kriittiseen ajatteluun.

Ensimmäisessä "metodihuoneeksi" kutsutussa tilassa hankitaan työvälineet  myöhempää käyttöä varten, toisessa ns. "kirjastohuoneessa" sovelletaan näitä ajattelun apuvälineitä eri aihealueisiin - ja kolmannessa ns. "synteesihuoneessa" tehdään vaadittavat   johtopäätökset kahdesta edellisestä työvaiheesta. Metodit valmistavat ihmistä analyysivaiheeseen, jossa päätellään metodien pohjalta aiheiston pätevyyttä. Synteesivaiheessa muodostetaan johdonmukainen selitys päätelmistä eli kokoava ja yhdistävä esitys edellisestä.

Portaaliin on kerätty aiheeseen liittyviä linkityksiä lähinnä suomen kielellä. Aihesisällöt ovat pääsääntöisesti "kirjallisia", joukossa on myös joko itsetuotettua tai muiden aineistosta työstettyä oppimateriaalia. Tämän esittelysivun vasemmasta keskireunasta löydät mm. sivukartan ja linkityksiä "viihteellisimpiin" aihealueisiin.

Asetuksista kannattaa käydä katsomassa, millä oletusarvoilla verkkosivusto on toteutettu. Siellä mainitaan muun muassa ne nettiselaimet , joilla verkkosivut näkyvät parhaiten. Tekijän sähköpostiosoitteet ovat myös näkyvissä.

Portaalin useimmat sivut muuten soivat aina niitä avattaessa. Mutta eivät kaikilla selaimilla (ks. asetuksista). Musiikkikappaleiden kesto vaihtelee vajaasta minuutista runsaaseen seitsemään minuuttiin. Ne soivat kertaalleen alusta loppuun ja alkavat jälleen, kun sivuille tullaan. Mikäli musiikkitausta häiritsee sinua, kytke musiikki pois päältä koneesi asetuksista.

Jeesus ja hänen opetuslapsensa viimeisellä yhteisellä aterialla.

Leonardo da Vincin "Pyhä ehtoollinen"
vuodelta 1495-8.

Klikkaa

Sivun alkuun!

384-22 e.a.a.

Aristoteles.

469-399 e.a.a.

Sokrates.

427-347 e.a.a.

Platon.

n. 580-500 e.a.a.

Pythagoras.

n. 460-370 e.a.a.

Demokritos.

341-270 e.a.a.

Epikuros.

n. 444-368 e.a.a.

Antisthenes.

*

Tehokasta tiedonhakua.

      Käteviä       hakukoneita!

*

Keskitettyä tietoa.

Mielenkiintoisia  portaaleja!

 

| Kotisivu | Ensimmäinen huone | Toinen huone | Kolmas huone | Asetukset |