| Kotisivu | Ensimmäinen huone | Toinen huone | Kolmas huone | Asetukset |

Asetukset

Sivuston suunnittelussa selkeys ja havainnollisuus on nostettu tärkeälle sijalle. Visuaalisuuden ja graafisuuden on palveltava edellä mainittuja tekijöitä. Ellei näin ole, korea ulkonäkö muodostuu sisältöä painavammaksi.

Kun sivuja suunnitellaan lähdetään aina tietyistä lähtökohtaoletuksista. Koska ihmisillä, firmoilla ja yhteisöillä on erilaiset laiteympäristöt (mikrotietokoneet, softat ja tietoturva), on luultavaa, että nämäkään sivut eivät avaudu tai toimi tarkoitetulla tavalla kaikilla koneilla. Tämä on sääli, mutta asialle ei nykymuodossaan paljon voine tehdä. Erityisesti scriptit ovat ongelmallisia, koska ne ohjaavat koneita toimimaan määrätyillä tavoilla. Tavalliseen html-kieleen verrattuna scriptit rikkovat sitä epävirallista maailmanlaajuista verkottautumispolitiikkaa, jonka mukaan jokainen koneenkäyttäjä itse päättää ja määrää ruudulla tapahtuvasta toiminnasta.

Scriptit, flashit ja muu sivudynamiikka pystytään tulevaisuudessa ilmeisesti rakentamaan html-kielen laajennuksina, niin että lähdekoodi todella pysyy vain kuvailevana ja koneiden ohjattavissa. Mutta tätä joudutaan odottelemaan vuosia, joten vielä on tyytyminen vajaavaisesti toimiviin sivustoihin nettipuolella.

Sivut skaalautuvat järkeviin mittoihin saakka kaikilla tunnetuimmilla selaimilla. Seuraavassa on listattu muutamia nettiselaimia ja mainittu niiden kohdalla, miten ne näyttävät ajatusportaalin sivut.

  Täydellinen toimivuus

 • Dr. Regener Browser
 • Microsoftin Internet Explorer 6.0
 • Neoplanet 5.2
 • Voyager 4.6.8

  Varsin hyvä toimivuus eräin poikkeuksin,
  käyttöä nämä eivät kuitenkaan haittaa

  - javascript-sovelluksissa saattaa esiintyy toimintahäiriöitä

  - flash-animoinnit ja shockwaveat osittain puutteellisia

  - alt-kommentointitagit eivät ole käytössä

  - taulukoiden ja kehyksien ulkoasussa ja sisältöjen asemoinnissa hienoisia eroavaisuuksia ja epäsymmetrioita tarkoitetusta/suunnitellusta

 • Netscape 7.1 (äänet eivät toistu)
 • Opera 7.03

Selaimien aikaisempia versioita ei ole testattu, mutta tällaisenaan testi antanee varsin hyvän kokonaiskuvan siitä, miten eri tavoin selaimet käytännössä toimivat. Mainittujen selaimien toimivuudessa ei ole siis suurta huomauttamisen aihetta. Pienet eroavaisuudet kuuluvat asiaan, sillä täydelliseen samankaltaisuuteen sivujen selaintoimivuudessa ei tarvitsekaan pyrkiä. Tärkeintä on luettavuus ja navigoinnin luotettavuus.

Mikäli joku haluaa printata portaalin sivuja, tässä lienee muutama varoituksen sananen: sivuja ei ole tarkoitettu tulostettaviksi, tekstin ja taustan väritys ei ole edukseen paperiprinteissä. Tulostaminen toki onnistuu, kun printterin asetuksista valitsee mustavalkotulostuksen ja jälkikin on tällöin kohtuullinen.

Oletusresoluutiona on käytetty 768*1024 - väripikselin erottelukykyä.

Tietokoneen Windows-käyttöjärjestelmäksi suositellaan mahdollisimman tuoretta versiota. Microsoftin 98-järjestelmä toimii vielä moitteettomasti, sitä vanhempien mallien kohdalla tulee eittämättä ongelmia. Ja muistiahan eri muodoissaan ei voi koskaan olla liikaa, eihän!

Käsite on hyvin perustellun ajatuksen ydin

©Jari Okkola
Järvenpää, Finland.

Minulle voi antaa palautetta sivujen toimivuudesta, sisällöstä ja visuaalisesta ulkonäöstä alla oleviin sähköpostiosoitteisiin:

Kotisivuni löytyvät seuraavan linkin alta:

*Tekijän omat kotisivut

________________

Klikkaa

Sivun alkuun!

| Kotisivu | Ensimmäinen huone | Toinen huone | Kolmas huone | Asetukset |