SIVUKARTTA

 

Ensimmäinen metodihuone

1. Luento:               Muutamia peruskäsitteitä. 

2. Luento:               Argumentti ja perustelu.

3. Luento: Maailmakäsitys ja  todellisuus.

4. Luento:              Käsite ja teoreettinen ajattelu.

5. Luento:              Tunne ja äly         ihmisessä.

6. Luento:               Totuuden               relatiivisuus.

7. Luento:               Mieli ja prosessoiva  tietoisuus.

8. Luento:             Hiljainen               tieto.

Toinen kirjastohuone

9. Luento:                Eettinen maailmankatsomus. 

10. Luento:              Ihmisen                   jaksaminen.

11. Luento:             Suorittamisen problematiikka.  

12. Luento: Maailmankauppa ja globalisaatio.

13. Luento:             Elämän                   mielekkyys.  

14. Luento:             Kulttuurin viihteellistyminen.

15. Luento:             Yksilö ja virtuaaliset ympäristöt. 

16. Luento:             Imaginaarinen todellisuuskäsitys.

Kolmas synteesihuone

17. Luento: Virtuaalinen yhteisöllisyys. 

18. Luento: Intergalaktinen maailmanjärjestys.

19. Luento: Sensitiivinen johtaminen.

20. Luento:               Tietotekniikan kehitysnäkymistä.

21. Luento:              Viestinnän                tulevaisuus.

22. Luento:               Narrativismi tutkimuksessa.

23. Luento:               Kehittyvän   kielen uudet muodot.  

24. Luento:             Kohti ihmisarvoisempaa elämää.

Sekalaiset luokittemattomat

Mielekäs
opiskelu.
                                          

Kauneutta
etsimässä.
                               

Hupia
elämään.
                                            

Hyödyllisiä
hakukoneita.
                                           

Mielenkiintoisia
portaaleja.
                          

                                            Nettivinkkejä.

 

 

 

| Asetukset | Anna Palautetta | Palaa esittelysivulle |